Dưới tình hình kinh tế biến động hiện nay, những nhà quản lý quỹ đang có nhu cầu cao. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài sản của khách hàng trên nền tảng kinh doanh của chúng tôi.
 
Là một nhà quản lý quỹ ở Fullerton Markets, bạn sẽ nhận được những đặc quyền sau đây:

• Nhận quỹ của khách hàng trong bốn tiền tệ khác nhau

• Phần mềm quản lý đẳng cấp

•Quản lý giao dịch cho nhiều tài khoản nhà đầu tư trên một tài khoản giao dịch MAM

• Nhận báo cáo khách hàng chuyên nghiệp

 

Bốn phương pháp quản lý quỹ

• Sự chỉ định Lot

• Sự chỉ định phần trăm

• Đối ứng bằng sự chỉ định số dư tài khoản

• Đối ứng bằng sự chỉ định số dư còn lại

 

Start here
 
(Tạo một tài khoản giao dịch trên nền tảng của chúng tôi, sau đó đăng ký như là một nhà quản lý quỹ)
Chúng tôi dành sự quan tâm của bạn một cách nghiêm túc và muốn có một sự hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp của bạn. Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại partners@fullertonmarkets.com. Chuyên gia quản lý phát triển kinh doanh của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có thể.