Fullerton Markets hiện đang hợp tác với nhà cung cấp công nghệ tài chính Tradency.

 

Mirror Trading là gì?

Mirror Trader

Mirror Trading ( Giao dịch phản chiếu) là một phần mền được cung cấp độc quyền bởi Mirror Trader, đây là giao diện giao dịch được thiết kế đầy sáng tạo bởi Tradency. Nhà giao dịch Mirror chuyên cung cấp công nghệ cho các khách hàng bán lẻ cái  mà trước đây chỉ được cung cấp riêng cho các tổ chức đầu tư.

Phần mền Mirror Trading hoạt động khá đơn giản: Các hệ thống Tradency sẽ theo dõi các dấu hiệu “ mua” hay “ bán” từ nhà các nhà cung cấp chiến lược. Bằng việc sử dụng giao diện Mirror Trader, người giao dịch có thể xem xét, phân tích và tính toán các dấu hiệu được đưa ra bởi những chuyên gia giao dịch và điều chỉnh những dấu hiệu của họ đưa ra để áp dụng vào chính tài khoản của mình.

 

Open an Account Now!