BLOG

Blog_Fullerton-MarketsBLOG

Đồng đô la tăng cao so với 13 năm qua
Chương trình đếm ngược đang diễn ra
Renzi từ chức, tiếp theo sẽ là “Itexit”?
Đồng USD/JPY chỉ vừa đạt đến 114, Nó sẽ tăng lên cao nữa hay không?
Niềm hy vọng ở Mỹ, Tai họa rình rập ở châu Âu