BLOG

Copy Tip of the Week – Nhà cung cấp chiến lược được xếp hạng hàng đầu “Eternity”

Posted by Fullerton Markets on December 4, 2020 at 4:08 PM


Nhà cung cấp Chiến lược “Eternity” là một nhà cung cấp hoạt động lâu đời đã kinh doanh hơn 5 năm nay. Lịch sử giao dịch của anh ấy kéo dài đến năm 2014 và hiệu suất từ đầu năm đến nay đều tích cực hàng năm ngoại trừ năm 2019.

Trong mô tả hồ sơ của anh ấy, đòn bẩy được đề xuất là 1: 500 với số dư tối thiểu là USD7000 và mức spread (chênh lệch giá) tối đa là 3-4 pips. Ngay cả khi bạn không có USD7000, chúng tôi thực sự có thể sử dụng cài đặt để giảm kích thước lot được giao dịch để bạn có thể theo dõi anh ấy.


Một điểm bất lợi có thể là mức âm trạng thái tối đa của anh ấy có thể quá cao với 64%. Khi nhìn vào tuyên bố giao dịch của mình, có thể thấy rằng nhà cung cấp chiến lược này không đặt lệnh cắt lỗ, điều này có thể gây nguy hiểm nếu có sự biến động đột ngột.

Tiếp theo, lợi nhuận trung bình mà anh ấy có cho mỗi giao dịch là khoảng 26 pips là rất tốt vì nó bao gồm hoa hồng 0,7pips được tính bởi nền tảng CopyPip.

Nói chung, với uy tín lâu dài của nhà cung cấp chiến lược này, tôi tin rằng bạn có thể thu lợi nhuận với nhà cung cấp chiến lược này với các cài đặt phù hợp.

 

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn