BLOG

Copy Tip of the Week – Nhà cung cấp chiến lược được xếp hạng hàng đầu “ccprogress”

Posted by Fullerton Markets on October 12, 2020 at 10:22 AM


Hôm nay chúng ta xem xét nhà cung cấp chiến lược “ccprogress”. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược này kể từ khi thành lập là 58762%. Ông đã điều hành được 2 năm 5 tháng với mức lỗ lớn nhất là 14,66% vào tháng 3 năm 2020.

Tôi sẽ coi anh ta như một nhà cung cấp chiến lược lợi nhuận cao / rủi ro cao. Mức giảm tối đa của anh ấy là 55%, được coi là thấp với lợi nhuận khổng lồ của anh ấy.

Đối với những người theo dõi chiến lược đang tìm kiếm một nhà cung cấp chiến lược mang lại lợi nhuận cao có thể xem xét “ccprogress”. Nếu bạn nhìn vào tuyên bố giao dịch của anh ấy, bạn sẽ nhận thấy rằng anh ấy là một . Nếu bạn đã theo dõi mẹo sao chép của chúng tôi trong tuần, bạn sẽ biết rằng tôi không khuyên bạn nên theo dõi những Scalper do nền tảng CopyPip tính phí hoa hồng là 0,7pips.

 

Tuy nhiên, trong trường hợp này, số pips trung bình của anh ấy lên đến khoảng 9,48 và ngay cả khi bạn bao gồm phí hoa hồng 0,7pip, thì vẫn có một bộ đệm lớn cho người theo dõi chiến lược kiếm được bằng cách theo dõi nhà cung cấp này.

Cuối cùng, vì đây là nhà cung cấp chiến lược có lợi nhuận cao / rủi ro cao, tôi khuyên bạn nên sử dụng một khoản vốn thoải mái mà bạn sẵn sàng mất để theo dõi anh ta.

 

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn