BLOG

Copy Tip of the Week – Lựa chọn hàng đầu của tuần “Perfect Score”

Posted by Fullerton Markets on October 3, 2020 at 9:38 PM


Hôm nay chúng tôi xem xét Nhà cung cấp chiến lược “Perfect Score”. Mặc dù anh ấy chỉ mới chạy được 5 tháng 3 tuần, nhưng kết quả của anh ấy trong 5 tháng này là khá tuyệt vời. Điều thu hút sự chú ý của tôi là lợi nhuận hàng năm kể từ khi thành lập là 745,50%.

Từ bảng trên, bạn có thể thấy rằng lợi nhuận mỗi tháng của anh ấy là trên mức trung bình và không có tháng nào bị giảm cả. Để tiến thêm một bước nữa, lợi nhuận của nhà cung cấp chiến lược là 100%, có nghĩa là anh ta không có giao dịch thua lỗ nào kể từ khi bắt đầu.

Một điều cần lưu ý là có lợi nhuận 100% không có nghĩa là nhà giao dịch rất an toàn. Theo tuyên bố giao dịch của anh ấy, bạn có thể thấy rằng anh ấy có các giao dịch nổi lên 90-140 pips và rất khó để đánh giá liệu anh ấy có cắt lỗ hay dừng lỗ rất rộng. Anh ta có thể tránh giao dịch thua lỗ để đảm bảo rằng lợi nhuận của anh ta là 100% trong khi lỗ thả nổi với mức cắt lỗ siêu rộng.

Nhà cung cấp chiến lược này thu về trung bình hàng tháng ở mức 41,73% trong khi “mức tối thiểu được khuyến nghị” chỉ là 132,16 USD, có nghĩa là đối với những nhà giao dịch mới muốn thử CopyPip có thể bắt đầu với một số vốn nhỏ và theo dõi nhà cung cấp chiến lược này.
Cuối cùng, anh ấy có tỷ lệ âm trạng thái tối đa chỉ là 34%. Tôi sẽ đủ điều kiện cho anh ta là một nhà giao dịch rủi ro trung bình.

Giao dịch trung bình của anh ấy là 20,29 pips. Như bạn biết CopyPip có hoa hồng là 0,7 pips, việc nhà cung cấp chiến lược nhận được 20 pips mỗi giao dịch cho phép chúng tôi giảm thiểu tác động của hoa hồng CopyPip đối với lợi nhuận và thua lỗ của chúng tôi. Cuối cùng, anh ấy giải thích rằng chiến lược của anh ấy sử dụng EA và có lệnh dừng lỗ cho mọi giao dịch.

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn