BLOG

Copy Tip of the Week – Nhà Chiến Lược Thị Trường “Pure Deal”

Posted by Fullerton Markets on October 26, 2020 at 1:03 PM


Hôm nay, chúng tôi xem xét nhà cung cấp chiến lược “Pure Deal” đã hoạt động từ tháng 7 năm 2019, tổng cộng 1 năm 2 tháng.

Các giao dịch của anh ấy đã có lãi trong 1 năm và 2 tháng qua. Lợi nhuận hàng năm của anh ấy cho năm 2020 là 30,64% trong khi lợi nhuận hàng năm kể từ khi thành lập là 110%.

Từ bảng dưới đây, bạn có thể thấy rằng lợi nhuận mỗi tháng của anh ấy cao hơn mức trung bình so với những tháng thua lỗ.


Dựa trên các báo cáo giao dịch của anh ấy, chúng ta có thể thấy rằng anh ấy là một nhà giao dịch tích cực với rất nhiều vị thế được mở trong ngày. Trong khi một số lệnh giao dịch của anh ấy được đóng trong ngày, nhiều lệnh được giữ trong khoảng 2 ngày. SP này có khả năng là sự kết hợp của một nhà giao dịch trong ngày và giao dịch trong tuần.

3_Copy Tip_20201023

Anh ấy cũng khá năng động trong việc lựa chọn các cặp tiền tệ. Anh ấy giao dịch gần như tất cả các cặp có sẵn, mặc dù tập trung nhiều hơn vào EUR / USD.

Cuối cùng, anh ta có mức âm trạng thái tối đa thấp chỉ 22%, điều này sẽ phân loại anh ta là một nhà giao dịch rủi ro thấp.

Giao dịch trung bình của anh ấy là 11,04 pips. Như bạn đã biết, CopyPip có phí giao dịch là 0,7 pips, do đó, lãi và lỗ của bạn sẽ bị ảnh hưởng một chút.

 

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn