BLOG

Copy Tip of the Week – Nhà cung cấp chiến lược “Ông sói”

Posted by Fullerton Markets on October 16, 2020 at 7:01 PM


Hôm nay chúng ta xem xét nhà cung cấp chiến lược “Ông sói”. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược này từ khi thành lập là 268,19%.

 

Mặc dù tài khoản của anh ấy chỉ hoạt động trong 6 tháng và 3 tuần, tôi coi anh ấy là một nhà giao dịch rủi ro trung bình với mức Âm vốn tối đa của anh ấy chỉ là 29% với mức trung bình mỗi tháng là 15,62%.

Đối với những người theo chiến lược đang tìm kiếm một nhà cung cấp chiến lược rủi ro vừa phải có thể cân nhắc đến “Ông sói”. Nếu bạn nhìn vào tuyên bố giao dịch của anh ta, bạn sẽ nhận thấy rằng anh ta là một nhà giao dịch swing với số pips trung bình là 61 pips. Một mặt trái là anh ta không có lệnh cắt lỗ thích hợp và cho phép các giao dịch thua lỗ của anh ta trôi nổi.

Nhưng nếu bạn xem mức giảm tối đa của anh ấy chỉ 29%, bạn có thể chắc chắn rằng SP này có khả năng quản lý tiền tốt.

Kết quả 6 tháng gần đây của anh khá tốt, theo đó chỉ có 1 tháng anh giảm chỉ 1,24%.

Như đã đề cập ở trên, pips trung bình của anh ấy ở 61 pips là một phần thưởng, có nghĩa là với tư cách là Người theo dõi chiến lược, bạn có thể mong đợi kết quả tương tự với giao dịch của anh ấy ngay cả khi bạn bao gồm phí hoa hồng 0,7pip.

Cuối cùng, anh ta là một nhà giao dịch đa dạng, người giao dịch nhiều loại cặp. Cuối cùng, tôi khuyên bạn nên chuẩn bị một số vốn tốt để theo dõi anh ta chuẩn bị trong trường hợp anh ta để các giao dịch thua lỗ của mình đến mức chưa từng có.

 

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn