BLOG

Blog_Fullerton-MarketsBLOG

Breaking News: RBA เตือนว่าความเร็วของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความ“ ไม่แน่นอนสูง”
แต่ละตลาดส่งสัญญาณที่แตกต่างกันในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
Breaking News: US NFP พุ่ง 4.8m ขณะที่อัตราว่างงานลดลง 11.1%
ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งแตะ 10 ล้านราย ก่อนรายงานตัวเลขการจ้างงาน สหรัฐฯ
Breaking News: ความเห็นปัจจุบันของเหล่านักเทรด หลังจากผู้รายงานข่าวผู้ติดเชื้อรายใหม่ ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น