Nhà cộng tác White Labels (WLs) là nhà xây dựng thương hiệu mang tính chiến lược thúc đẩy công ty môi giới riêng của họ với các giải pháp tùy ý và cơ sở hạ tầng đẳng cấp được cung cấp bởi Fullerton Markets. Là một White Label, bạn sẽ có được một sự an tâm với Fullerton Markets người đã làm hết những phần thử thách nhất cho bạn để bạn có thể tập trung hoàn toàn vào sức mạnh tiếp thị và xây dựng kinh doanh của bạn.
 
Là một White Label, bạn sẽ nhận được những đặc quyền sau đây:

• Vận hành một mô hình kinh doanh đã được kiểm nghiệm với tên công ty của riêng bạne

• Nhận được giải pháp đã có sẵn

• Tiết kiệm các chi phí về IT, cơ sở hạ tầng, thanh khoản và hoạt động nhân viên.f

• Thiết lập một sự hiện diện ngay lập tức

• Tùy chỉnh biểu giá và cơ cấu hoa hồng

• Tùy chỉnh phần mềm giao dịch với nhiều nhóm khác nhaus

• Tận dụng kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành

 

Start here

 

(Tạo một tài khoản giao dịch trên nền tảng của chúng tôi, sau đó đăng ký như là một White Label)

Chúng tôi dành sự quan tâm của bạn một cách nghiêm túc và muốn có một sự hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp của bạn. Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại partners@fullertonmarkets.com. Chuyên gia quản lý phát triển kinh doanh của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có thể.