Các cặp tiền tệ tại Fullerton Markets đều được dựa trên giá đã định từ các nhà cung cấp thanh khoản đẳng cấp thế giới (LPs) của chúng tôi. Sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua sẽ dao động trong suốt cả ngày tùy thuộc vào các yếu tố như thanh khoản có sẵn (cung và cầu), lực thị trường, biến động và phiên giao dịch.

Tại Fullerton Markets, bạn sẽ được cung cấp 2 loại tài khoản để giao dịch, với tên gọi:

  1. Loại tài khoản Variable Spreads có trên MT4 của Fullerton Markets thì có nguồn gốc từ nhà cung cấp thanh khoản số 1 ở Equinix LD4 (một trung tâm hệ thống FX riêng biệt tại London). Bạn sẽ được hoàn toàn miễn phí phí đặt lệnh, nhưng bạn sẽ bị tính một khoản phí nhỏ đó là sự chênh lệch giá bán và giá mua cho nhà môi giới.
  2. Loại tài khoản ECN Spreads thì có nguồn gốc từ nhà mạng truyền thông (ECN) cái mà được thiết lập bởi nhiều nhà cung cấp thanh khoản, bao gồm những ngân hàng và các quỹ đầu tư Equinix LD4 (một trung tâm hệ thống FX riêng biệt tại London). Người giao dịch sẽ được sử dụng mức spread trực tiếp 0.1 pip từ các đối tác trên thị trường và mức phí tối đa là 10 USD trên 1 lot sẽ được tính để duy trì hệ thống Forex.

 

  Variable Spread ECN Spread
Xử lý lệnh trực tiếp (STP) Nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu Nhà mạng truyền thông bậc nhất (ECN)
Giá thị trường Variable Spread Mức Spread cho tài khoản ECN nhỏ nhất là 0.1 pip
Hoa hồng Không mất phí giao dịch Phí giao dịch là 10 USD trên 1 lot
Phí môi giới Các khoản phí được đính kèm trong spread

Không có phí trả trước rong spread

Lợi ích Không bị tính phí Spread trực tiếp từ thị trường