Các thông số hợp đồng giao dịch ngoại hối

 

Khối lượng Lot

Danh mục Tổng tiền Miêu tả
Phạm vi hợp đồng 100,000 Khối lượng tiêu chuẩn trên Fullerton Markets tương đương với 100.000 đơn vị của đồng tiền. Ví dụ: 1 lot tieeu chuẩn của cặp EUR/USD là €100,000.
Số lot tối thiểu 0.01 Khối lượng tối thiểu trên Fullerton Markets là 0.01, tương đương với 1000 đơn vị của đồng tiền.
Khối lượng tăng thêm 0.01 Khối lượng tăng thêm trên Fullerton Markets là 0.01, tương đương với 1000 đơn vị của đồng tiền.
Lot tối đa 100 Khối lượng tối đa trên Fullerton Markets là 100, tương đương với 10.000.000 đơn vị của đồng tiền.

 

Thời gian

Danh mục Chi tiết
Giờ hệ thống GMT+3
Biểu thời gian ban ngày

Thời gian ban ngày phía đông (EDT)

FM-Website-TimelineDiagram2021

 

Giờ giao dịch
(Thời gian hệ thống)

Mở cửa: Thứ hai 00:00

Đóng cửa: Thứ sáu 24:00

Biểu dồ Fullerton Markets luôn theo sát thị trường New York.

 

Tính toán

Đòn bẩy

Lực đòn bẩy khác nhau tương ứng với mỗi loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng hoặc BDs của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

Số dư đã sử dụng 

Số dư = (Khối lượng lot * Phạm vi hợp đồng * Gía mở cửa) / Đòn bẩy
Ví dụ: Nếu đòn bẩy của bạn là 1:100 và bạn giao dịch 1 lot ngắn trên cặp EUR/USD.

Dạng Cặp tiền Lot Phạm vi hợp đồng Gía mở cửa Đòn bẩy Số dư
Lệnh Bán EURUSD 1 100,000 $1.12832 1:100 $1,128.32

 

Số dư đã sử dụng (Khi có các lệnh đối ứng) 

Tổng số dư đã sử dụng sẽ là 0% trên mỗi giao dịch. 

Ví dụ: Nếu đòn bẩy của bạn là 1:100 và bạn giao dịch cặp EUR/USD 1 lot dài và 1 lot ngắn

Dạng Cặp tiền Lot Phạm vi hợp đồng Gía mở cửa Đòn bẩy Số dư Số dư đối ứng
Lệnh Bán EURUSD 1 100,000 $1.12832 1:100 $1,128.32 $0
Lệnh Mua

EURUSD

1

100,000

$1.12847

1:100

$1,128.47

 

Yêu cầu bổ sung số dư

Yêu cầu bổ sung số dư: (Số dư hiện tại)/ (Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung vào”)

Số dư yêu cầu bổ sung xảy ra khi tổng mức quỹ nhỏ hơn “Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” của tổng số dư đã sử dụng. Để tránh việc tài khoản bị ngừng tạm thời, các nhà giao dịch được khuyên nên chú ý đến tài khoản của họ hoặc đóng một số vị trí để giảm đi tỷ suất sử dụng số dư của họ và để tránh việc có thể bị dừng lại đột ngột. 
“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” thay đổi vào loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc BDs để biết thêm chi tiết.

 

Ngưng giao dịch

Ngưng giao dịch: (Số dư hiện tại)/(Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm việc ngưng giao dịch”) 

Ngưng giao dịch xảy ra khi tổng số tài sản ít hơn “Phần trăm ngưng giao dịch” trên tổng số dư đã sử dụng. Khi chạm tới mức ngừng giao dịch, vị trí tồn tại có thể tự động đóng bởi hệ thống Metatrader4.

“Phần trăm ngừng giao dịch” thay đổi trên nhiều loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc BDs để biết thêm chi tiết.

 

Phí qua đêm

Phí swap qua đêm = (Số lot*[Hoán đổi tại điểm]*Kích thước tại điểm) 

Tỷ lệ hoán đổi Fullerton Markets là giá hoán đổi cạnh tranh của Ngân hàng cung cấp bởi đối tác thanh khoản tin cậy của chúng tôi. Phí dịch vụ ký quỹ trên MetaTrader4 được tính dựa trên điểm.

3 lần hoán đổi: Thứ tư

Hầu hết hợp đồng Ngoại hối chuyển giao vào ngày T + 2 (giao dịch ngày + 2), để phù hợp với ngày thứ bảy và chủ nhật. Các ngân hàng lấy phí 3 lần của tỷ lệ hoán đổi bình thường vào thứ tư. 

 

Xử lý lệnh

 

Xử lý lệnh trên thị trường

Fullerton Markets đưa ra mức thanh khoản tốt nhất với độ trễ kết nối ở mức thấp nhất tới nhà thanh khoản số một của chúng tôi. Tất cả các nhà giao dịch tại Fullerton Markets là được xử lý lệnh trực tiếp với thị trường mà không bị nhắc lại.

 

STP

Fullerton Markets sử dụng “Hệ thống chuyển lệnh trực tiếp” (STP), để đẩy tất cả các lệnh của khách hàng trực tiếp tới các nhà cung cấp thanh khoản số 1 của chúng tôi.

 

Trượt giá

Fullerton Markets nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng với việc thực hiện giao dịch sẵn có tốt nhất, và để điền vào tất cả các lệnh ở mức yêu cầu. Tuy nhiên, có những lúc, do sự gia tăng về khối lượng và / hoặc biến động, các lệnh có thể bị trượt. Việc trượt giá thường xảy ra trong các sự kiện tin tức cơ bản hoặc các giai đoạn thanh khoản hạn chế. Trong thời gian như thế này, kiểu lệnh của bạn và số lượng yêu cầu có thể có tác động đến việc thực hiện tổng thể bạn nhận được.