Dầu thô và các thông số hợp đồng chênh lệch (CFD)

 

Khối lượng lot

Danh mục

Miêu tả

Biểu tượng

WTIUSD (US Dầu Thô)

Phạm vi hợp đồng

100
Phạm vi hợp đồng 1 lot tiêu chuẩn của WTI/ USD trên Fullerton Markets là tương đương với 100 đơn vị của WTI/ USD

Số lot tối thiểu

1
Khối lượng lot tối thiểu trên Fullerton Markets là 1 lot, tương đương với 100 đơn vị của WTI/ USD

Khối lượng tăng thêm

1
Khối lượng lot tối thiểu gia tăng trên Fullerton Markets là 1 lot, tương đương với 100 đơn vị của WTI/ USD

Số lot tối đa

250
Khối lượng lot giao dịch tối đa tại Fullerton Markets là 250 lot, cái mà có giá trị tương đương với 25.000 đơn vị của cặp WTI/USD

Mệnh giá dồng tiền

USD

 

Thời gian

 

Danh mục Chi tiết

Giờ giao dịch

(Thời gian hệ thống)

Mở cửa : Thứ hai 0100

Đóng cửa : Thứ sáu 2400

Tạm nghỉ : 0000 to 0100

Thời gian hệ thống

GMT +3

Biểu thời gian ban ngày

Thời gian ban ngày phía đông (EDT)

FM-Website-TimelineDiagram2021

 

Biểu đồ Fullerton Markets luôn theo sát thị trường New York. 

 

Tính toán

Đòn bẩy

Lực đòn bẩy khác nhau tương ứng với mỗi loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng hoặc BDs của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

 

Phần trăm số dư 

Phần trăm số dư còn lại của WTIUSD là 1%.

 

Số dư đã sử dụng 

Số dư = (Khối lượng lot * Phần trăm số dư * Gía thị trường)

  

Số dư đã sử dụng (Khi có cac lệnh đối ứng) 

Tổng số dư đã sử dụng sẽ là 0% trên mỗi giao dịch.

 

Yêu cầu bổ sung số dư

Yêu cầu bổ sung số dư: (Số dư hiện tại)/ (Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung vào”)

Số dư yêu cầu bổ sung xảy ra khi tổng mức quỹ nhỏ hơn “Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” của tổng số dư đã sử dụng. Để tránh việc tài khoản bị ngừng tạm thời, các nhà giao dịch được khuyên nên chú ý đến tài khoản của họ hoặc đóng một số vị trí để giảm đi tỷ suất sử dụng số dư của họ và để tránh việc có thể bị dừng lại đột ngột.

“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” thay đổi vào loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc BDs để biết thêm chi tiết.

 

Mức dừng giao dịch

Mức dừng giao dịch: (Số dư hiện tại)/(Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm việc mức dừng giao dịch”)

Mức dừng giao dịch xảy ra khi tổng số tài sản ít hơn “Phần trăm mức dừng giao dịch” trên tổng số dư đã sử dụng. Khi chạm tới mức ngừng giao dịch, vị trí tồn tại có thể tự động đóng bởi hệ thống Metatrader4.

"Phần trăm Stop out" sẽ dựa trên loại tài khoản và thỏa thuận giao dịch tại Fullerton Markets.

Vui lòng liên hệ tới bộ phận trăm sóc khách hàng hoặc phòng kinh doanh của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin.

 

Phí qua đêm

Phí swap qua đêm = (Số lot*[Hoán đổi tại điểm]*Kích thước tại điểm

Tỷ lệ hoán đổi Fullerton Markets là giá hoán đổi cạnh tranh của Ngân hàng cung cấp bởi đối tác thanh khoản tin cậy của chúng tôi. Phí dịch vụ ký quỹ trên MetaTrader4 được tính dựa trên điểm.

3 lần hoán đổi: thứ tư

Hợp đồng dầu hỏa CFD chuyển giao vào ngày T + 2 (giao dịch ngày + 2), để phù hợp với ngày thứ bảy và chủ nhật. Các ngân hàng lấy phí 3 lần của tỷ lệ hoán đổi bình thường vào thứ tư.

 

Xử lý lệnh

 

Xử lý lệnh trên thị trường

FFullerton Markets đưa ra mức thanh khoản tốt nhất với độ trễ kết nối ở mức thấp nhất tới nhà thanh khoản số một của chúng tôi. Tất cả các nhà giao dịch tại Fullerton Markets là được xử lý lệnh trực tiếp với thị trường mà không bị nhắc lại

 

STP

Fullerton Markets sử dụng “Hệ thống chuyển lệnh trực tiếp” (STP), để đẩy tất cả các lệnh của khách hàng trực tiếp tới các nhà cung cấp thanh khoản số 1 của chúng tôi

 

Mục tiêu

Fullerton Markets nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng với việc thực hiện giao dịch sẵn có tốt nhất, và để điền vào tất cả các lệnh ở mức yêu cầu. Tuy nhiên, có những lúc, do sự gia tăng về khối lượng và / hoặc biến động, các lệnh có thể bị trượt. Trượt thường xảy ra trong các sự kiện tin tức cơ bản hoặc các giai đoạn thanh khoản hạn chế. Trong thời gian như thế này, kiểu lệnh của bạn và số lượng yêu cầu có thể có tác động đến việc thực hiện tổng thể bạn nhận được

 

Hết hạn

Các CFDs trên Fullerton Markets là những sản phẩm tại phi tập trung(OTC) và không có ngày hết hạn