Chỉ số và các thông số hợp đồng chênh lệch (CFD)

 

Khối lượng Lot

Danh mục

U30USD

(US DJ30)

SPXUSD

(US SP500)

NASUSD

(US Tech 100)

D30EUR

(German 30)

225JPY

(Japan 225)

H33HKD

(Hong Kong 33)

100GBP

(UK 100)

200AUD

(Australia 200)

Phạm vi hợp đồng

Các đơn vị hợp đồng CFD tạo nên một lot tiêu chuẩn Fullerton Markets.

ví dụ. 1 lot của 225 / JPY CFD là được tạo thành từ 10 đơn vị hợp đồng của 225/ JPY.

1 10 1 1 10 10 1 1

Số lot tối thiểu

Khối lượng tối thiểu để giao dịch trên Fullerton Markets.

1 1 1 1 1 1  1 1

Khối lượng tăng thêm

Khối lượng lot có thể gia tăng tối thiểu trên Fullerton Markets.

1 1 1 1 1 1 1 1

Lot tối đa

Khối lượng Lot tối đa giao dịch trên Fullerton Markets. ví dụ. 250 lô 225 / JPY được tạo nên từ 2.500 đơn vị là 225 / JPY.

250 250 250 250 250 250 250 250

Mệnh giá tiền tệ

USD USD USD EUR JPY HKD GBP AUD

Yêu cầu số dư

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

 

Thời gian

 

Danh mục  

U30USD

(US DJ30)

SPXUSD

(US SP500)

NASUSD

(US Tech 100)

D30EUR

(German 30)

225JPY

(Japan 225)

H33HKD

(Hong Kong 33)

100GBP

(UK 100)

200AUD

(Australia 200)

Giờ giao dịch
(Thời gian hệ thống)
Mở cửa:

Thứ hai

0100

Thứ hai

0100

Thứ hai

0100

Thứ hai

0100

Thứ hai

0100

Thứ hai

0100

Thứ hai

0100

Thứ hai

0050

Đóng cửa:

Thứ sáu

2315

Thứ sáu

2315

Thứ sáu

2315

Thứ sáu

2300

Thứ sáu

2315

Thứ sáu

2300

Thứ sáu

2300

Thứ sáu

2300

Tạm nghỉ:

2315

đến 2330

&

2400

đến 0100

2315

đến 2330

&

2400

đến 0100

2315

đến 2330

&

2400

đến 0100

2300

đến 0100

2315

đến 0100

2300

đến 0100

2300

đến 0100

2300

đến 0050

Giờ hệ thống 

GMT +3

Biểu thời gian ban ngày

Thời gian ban ngày của phía đông (EDT)

FM-Website-TimelineDiagram2021

 

Biểu đồ Fullerton Markets luôn theo sát thị trường New York. 

 

Tính toán

 

Phần trăm số dư 

Phần trăm số dư sử dụng của CFD là khác nhau cho với mỗi hợp đồng CFD, vui lòng tham khảo tỷ lệ này phía dưới nút “Khối lượng Lot”. 

 

Số dư đã sử dụng 

Số dư = (Khối lượng lot * Phần trăm số dư * Gía thị trường)

  

Số dư đã sử dụng (Khi có các lệnh đối ứng)

Tổng số dư đã sử dụng sẽ là 0% trên mỗi giao dịch. 

 

Yêu cầu bổ sung số dư

Yêu cầu bổ sung số dư: (Số dư hiện tại)/ (Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung vào”) 

Số dư yêu cầu bổ sung xảy ra khi tổng mức quỹ nhỏ hơn “Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” của tổng số dư đã sử dụng. Để tránh việc tài khoản bị ngừng tạm thời, các nhà giao dịch được khuyên nên chú ý đến tài khoản của họ hoặc đóng một số vị trí để giảm đi tỷ suất sử dụng số dư của họ và để tránh việc có thể bị dừng lại đột ngột.

“Phần trăm số dư yêu cầu bổ sung” thay đổi vào loại tài khoản và sự thỏa thuận với Fullerton Markets. Hãy nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc BDs để biết thêm chi tiết.

 

Mức dừng giao dịch

Mức dừng giao dịch: (Số dư hiện tại)/(Số dư đã sử dụng) < (“Phần trăm việcMức dừng giao dịch”)

Mức dừng giao dịch xảy ra khi tổng số tài sản ít hơn “Phần trăm Mức dừng giao dịch” trên tổng số dư đã sử dụng. Khi chạm tới mức ngừng giao dịch, vị trí tồn tại có thể tự động đóng bởi hệ thống Metatrader4.)

"Phần trăm Stop out" sẽ dựa trên loại tài khoản và thỏa thuận giao dịch tại Fullerton Markets.

Vui lòng liên hệ tới bộ phận trăm sóc khách hàng hoặc phòng kinh doanh của chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin.

 

Phí qua đêm 

Phí swap qua đêm = (Số lot * Phí dịch vụ đã quy đinh trong hợp đồng.) 

Tỷ lệ hoán đổi Fullerton Markets là giá hoán đổi cạnh tranh của Ngân hàng cung cấp bởi đối tác thanh khoản tin cậy của chúng tôi. Các CFDs hoán đổi Fullerton Markets MetaTrader 4 đã bao gồm chi phí nắm giữ và cổ tức và được dựa trên mệnh giá đồng tiền của CFDs.

CFDs hoán đổi = (Phí nắm giữ + Cổ tức)

 

Thư mục  Miêu tả
Phí nắm giữ Chi phí nắm giữ là chi phí tài chính tính phụ trách cho việc giữ một vị trí CFD mở trên thị trường qua đêm. CFD là một sản phẩm được cơ cấu, việc sử dụng đòn bẩy tài có nghĩa là một phần của thương mại sẽ được tài trợ thông qua vay vốn từ các ngân hàng để mở một hợp đồng CFD.

Chi phí nắm giữ khác biệt và phụ thuộc vào lãi suất liên ngân hàng qua đêm.
Cổ tức Chỉ số Index là một danh mục đầu tư chứng khoán, đại diện cho hiệu suất của một thị trường cụ thể. Cổ tức là khoản thu nhập một công ty đại chúng niêm yết trả cho cổ đông của mình để đầu tư vào công ty.

Các chỉ số CFDs trên Fullerton Markets là chi trả cổ tức, tuy nhiên chi trả cổ tức thay đổi phụ thuộc vào hiệu suất thị trường chứng khoán.


3 lần hoán đổi: Thứ sáu 

 

Hợp đồng CFDs của Fullerton Markets là hợp đồng giao ngay và chuyển giao vào ngày T + 1 (giao dịch ngày +1). Để phù hợp với ngày thứ bảy và chủ nhật, các ngân hàng chi 3 lần so với chi phí nắm giữ vào thứ sáu. Vào ngày thứ sáu việc hoán đổi CFDs trên Fullerton Markets bao gồm 3 lần chi phí giữ lại.

Hoán đổi CFDs vào thứ sáu hiệu quả = (Chi phí giữ lại*3+Cổ tức)

 

Trên nền tảng Fullerton Markets Meta Trader 4, CFDs hoán đổi 3 lần vào ngày thứ sáu. Để phù hợp với tính toán này, các ” Hoán đổi CFDs vào thứ sáu hiệu quả ” được chia cho ba. Khách hàng giữ CFDs vào thứ sáu sẽ được tính 3 lần ” Hoán đổi CFDs vào thứ sáu “

Hoán đổi CFDs vào thứ sáu = [Hoán đổi CFDs vào thứ sáu hiệu quả]/3

 

 

Xử lý lệnh

 

Xử lý lệnh trên thị trường

Fullerton Markets đưa ra mức thanh khoản tốt nhất với độ trễ kết nối ở mức thấp nhất tới nhà thanh khoản số một của chúng tôi. Tất cả các nhà giao dịch tại Fullerton Markets là được xử lý lệnh trực tiếp với thị trường mà không bị nhắc lại.

 

STP

Fullerton Markets sử dụng “Hệ thống chuyển lệnh trực tiếp” (STP), để đẩy tất cả các lệnh của khách hàng trực tiếp tới các nhà cung cấp thanh khoản số 1 của chúng tôi.

 

Trượt giá

Fullerton Markets nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng với việc thực hiện giao dịch sẵn có tốt nhất, và để điền vào tất cả các lệnh ở mức yêu cầu. Tuy nhiên, có những lúc, do sự gia tăng về khối lượng và / hoặc biến động, các lệnh có thể bị trượt. Việc trượt giá thường xảy ra trong các sự kiện tin tức cơ bản hoặc các giai đoạn thanh khoản hạn chế. Trong thời gian như thế này, kiểu lệnh của bạn và số lượng yêu cầu có thể có tác động đến việc thực hiện tổng thể bạn nhận được.

 

Thời hạn

Các CFDs trên Fullerton Markets là những sản phẩm không có ngày hết hạn.