Giấy chứng nhận đăng ký

Fullerton Markets đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký của Văn phòng sở hữu trí tuệ tại New Zealand dựa theo Luật Thương Mại 2002:
  1. Số đăng ký nhãn hiệu thương mại: 1067354
  2. Số đăng ký nhãn hiệu thương mại: 1067355
  3. Số đăng ký nhãn hiệu thương mại: 1067357

 

Giấy chứng nhận công ty

Fullerton Markets được thành lập theo luật Công ty Kinh doanh Quốc tế (Sửa đổi và Hợp nhất), Chương 149 tại luật sửa đổi của Saint Vincent và Grenadines năm2009 :

  1. Giấy chứng nhận thành lập: 24426 BC 2017
graduate_side-1