BLOG

Blog_Fullerton-MarketsBLOG

Cảnh Giác Với Các Chuyển Động Phá Vỡ Vùng Giá (Breakout) Do Tính Thanh Khoản Thấp Trong Tuần Này
Sự Không Chắc Chắn Của Brexit Có Thể Tái Diễn
Sneak Peek: Ngân hàng trung ương Anh (BOE) gợi ý có thể nới lỏng tiền tệ vào năm 2020
GBP có thể tăng bao xa?
Tin tức mới nhất: GBP / JPY tăng 500pips sau khi ông Vladimir Johnson giành được đa số ghế nghị viện