BLOG

Copy Tip of the Week – Nhà Cung Cấp Chiến Lược “FirmumFiduciamMotus”

Posted by Fullerton Markets on September 28, 2020 at 12:12 PM


Nhà cung cấp chiến lược “FirmumFiduciamMotus” đã bắt đầu tài khoản CopyPip của mình từ tháng 4 năm 2016, tổng cộng là 4 năm và 5 tháng.

Anh ấy đã có lãi trong 4 năm và 5 tháng qua và lợi nhuận tính đến thời điểm hiện tại cho năm 2020 là 43,12% trong khi lợi nhuận tính đến thời điểm hiện tại là 857,04%.

1

Từ bảng trên, bạn có thể thấy rằng lợi nhuận mỗi tháng của anh ấy là khá tốt so với những tháng thua lỗ.

2

Điểm đáng quan tâm từ SP này là mức tăng trưởng 857,04% trong 4 năm 5 tháng theo quan điểm của chúng tôi là khá tốt và lợi nhuận bình quân hàng tháng là + 4,23%.

Một phần thú vị nữa là mức tối thiểu được đề xuất chỉ là 367,14 USD, có nghĩa là những ai vẫn muốn dùng thử CopyPip.com có thể bắt đầu tạo ra lợi nhuận bằng cách làm theo SP này.

Hơn nữa, tôi thích rằng anh ấy có mức giảm tối đa thấp là 26%. Tôi sẽ đủ điều kiện cho anh ta là một nhà giao dịch rủi ro thấp.

3

Giao dịch trung bình của anh ta là 8,96 pips. Với CopyPip, phí giao dịch của nó là 0,7 pips, có nghĩa là phần lớn các giao dịch của bạn vẫn có lãi nếu bạn theo dõi anh ta.

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn