BLOG

Copy Tip of the Week – Nhà Chiến Lược Thị Trường “VisonNext”

Posted by Fullerton Markets on December 11, 2020 at 7:49 PM


Hôm nay chúng ta xem xét nhà cung cấp chiến lược “VisonNext”. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược này kể từ khi thành lập là 249,53% với tổng số hơn 7600 pips và nằm trong top 10 với Xếp hạng CP 78,85.

Mặc dù tài khoản của anh ấy chỉ hoạt động trong 1 năm 1 tháng, tôi coi anh ấy là một nhà giao dịch có rủi ro thấp khi xem xét mức Rút vốn tối đa của anh ấy chỉ là 16% với lợi nhuận trung bình mỗi tháng là 9,11%.

Đối với những người theo dõi chiến lược đang tìm kiếm một nhà cung cấp chiến lược rủi ro nhỏ có thể xem xét “VisonNext”. Nếu bạn nhìn vào báo cáo giao dịch của anh ấy, bạn sẽ nhận thấy rằng anh ấy là sự kết hợp giữa nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch xoay với số pips trung bình là 17,93 pips. Và nếu chúng ta nhìn vào khoản lỗ pip của anh ta, nó tương tự với lợi nhuận của anh ta, bạn có thể chắc chắn rằng SP này có mức độ quản lý rủi ro nhất định.

Kết quả của anh ấy có vẻ khá tốt vì anh ấy không bị thua tháng nào kể từ khi bắt đầu sử dụng nền tảng CopyPip.

Như đã đề cập ở trên, pips trung bình của anh ấy ở mức 17,93 pips, có nghĩa là với tư cách là Người theo dõi chiến lược, bạn có thể mong đợi kết quả tương tự với giao dịch của anh ấy ngay cả khi bạn bao gồm phí hoa hồng 0,7pip.

Cuối cùng, anh ấy là một nhà giao dịch đa dạng nhưng anh ấy chỉ tập trung giao dịch của mình vào các cặp chính. Tôi khuyên bạn nên sử dụng một số vốn thoải mái để theo dõi anh ta và tạo cho mình một số vùng đệm trong trường hợp anh ta để giao dịch thua lỗ của mình nổi lên mức chưa từng có.

 

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn