BLOG

Copy Tip of the Week – Nhà Cung Cấp Chiến Lược “Tsnet”

Posted by Fullerton Markets on November 2, 2020 at 12:19 PM


Hôm nay chúng ta xem xét nhà cung cấp chiến lược “Tsnet”. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược này từ khi thành lập là 246,59% và nằm trong top 10 trên Nền tảng CopyPip với xếp hạng 76,98 CP.

Mặc dù tài khoản của anh ấy chỉ hoạt động trong 1 năm 4 tháng, tôi coi anh ấy là một nhà giao dịch có rủi ro thấp khi xem xét mức Âm trạng thái tối của anh ấy chỉ là 31% với mức trung bình mỗi tháng là 9,97%.


Đối với những người theo dõi chiến lược đang tìm kiếm một nhà cung cấp chiến lược rủi ro thấp có thể xem xét “Tsnet”. Nếu bạn nhìn vào báo cáo giao dịch của anh ta, bạn sẽ nhận thấy rằng anh ta nằm giữa một nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch swing với số pips trung bình là 28 pips cho mỗi giao dịch. Một nhược điểm là anh ta không có lệnh cắt lỗ thích hợp và cho phép các giao dịch thua lỗ của anh ta trôi nổi..

Nhưng nếu bạn xem mức âm trạng. tối đa của anh ta chỉ là 31%, bạn có thể chắc chắn rằng SP này có mức độ quản lý rủi ro nhất định.

Anh ấy không có tháng thua nào kể từ khi thành lập, đó là một điều ấn tượng.

Như đã đề cập ở trên, số pips trung bình của anh ấy ở mức 28,97 pips là một phần thưởng, có nghĩa là với tư cách là Người theo dõi chiến lược, bạn có thể mong đợi kết quả tương tự với giao dịch của anh ấy ngay cả khi bạn bao gồm phí hoa hồng 0,7pip.

Cuối cùng, anh ta là một nhà giao dịch đa dạng, người giao dịch nhiều loại cặp tiền tệ. Cuối cùng, tôi khuyên bạn nên sử dụng một khoản vốn thoải mái để theo dõi anh ta và tạo cho mình một số khoảng dừng trạng thái bảo vệ trong trường hợp anh ta để giao dịch thua lỗ của mình nổi lên mức chưa từng có.

 

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn