BLOG

Copy Tip of the Week – Nhà Cung Cấp Chiến Lược “NEW 2000”

Posted by Fullerton Markets on December 21, 2020 at 11:59 PM


Hôm nay chúng ta xem xét nhà cung cấp chiến lược “NEW 2000”. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược này kể từ khi thành lập là 246,57% với tổng số hơn 9172 pips và nằm trong top 10 với 74 Xếp hạng CP.

Hôm nay chúng ta xem xét nhà cung cấp chiến lược “NEW 2000”. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược này kể từ khi thành lập là 246,57% với tổng số hơn 9172 pips và nằm trong top 10 với 74 Xếp hạng CP.

Đối với những người theo dõi chiến lược đang tìm kiếm một nhà cung cấp chiến lược rủi ro nhỏ có thể xem xét “NEW 2000”. Nếu bạn nhìn vào báo cáo giao dịch của anh ta, bạn sẽ nhận thấy rằng anh ta đang giao dịch theo kiểu swing với số pips trung bình thu được lợi nhuận ròng là 8,75 pips.

Kết quả của anh ấy có vẻ khá tốt vì anh ấy không bị thua tháng nào kể từ khi bắt đầu sử dụng nền tảng CopyPip.

Như đã đề cập ở trên, lợi nhuận ròng trung bình pips của anh ấy ở mức 8,75 pips, có nghĩa là với tư cách là Người theo dõi chiến lược, bạn có thể mong đợi kết quả tương tự với giao dịch của anh ấy ngay cả khi bạn bao gồm phí hoa hồng 0,7pip.

Cuối cùng, như anh ấy đã đề cập trong phần mô tả, anh ấy chỉ giao dịch các cặp thị trường biến động thấp. Và anh ta cũng gợi ý rằng bạn phải có tài khoản ít nhất 3.000 USD để theo dõi anh ta. Tôi khuyên bạn nên sử dụng một số vốn thoải mái để theo dõi anh ta và tạo cho mình một số bảo vệ trong trường hợp anh ta để giao dịch thua lỗ của mình nổi lên mức chưa từng có.

 

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn