BLOG

Copy Tip of the Week – Nhà Chiến Lược Thị Trường “GroupForex”

Posted by Fullerton Markets on November 30, 2020 at 6:52 PM


Hôm nay chúng ta xem xét nhà cung cấp chiến lược “GroupForex”. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược này từ khi thành lập là 4388,12% và nằm trong top 10 trên nền tảng với điểm Xếp hạng CP 87,66.

Mặc dù tài khoản của anh ấy chỉ hoạt động trong vòng 1 năm 1 tháng, tôi coi anh ấy là một nhà giao dịch rủi ro trung bình khi mức Rút vốn tối đa của anh ấy chỉ là 63% với lợi nhuận trung bình mỗi tháng là 38,19%.

Đối với những người theo dõi chiến lược đang tìm kiếm một nhà cung cấp chiến lược rủi ro trung bình có thể xem xét “GroupForex”. Nếu bạn nhìn vào tuyên bố giao dịch của anh ấy, bạn sẽ nhận thấy rằng anh ấy là sự kết hợp giữa nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch Swing với số pips trung bình là 18,79 pips. Và nếu chúng ta nhìn vào khoản lỗ pip của anh ta, nó tương tự với lợi nhuận của anh ta, bạn có thể chắc chắn rằng SP này có mức độ quản lý rủi ro nhất định.

Tất cả kết quả của anh ấy trông khá tốt vì anh ấy không thua tháng nào kể từ khi anh ấy bắt đầu trên nền tảng CopyPip.

Như đã đề cập ở trên, pip trung bình của anh ấy ở mức 18,79 pips, có nghĩa là với tư cách là Người theo dõi chiến lược, bạn có thể mong đợi kết quả tương tự với giao dịch của anh ấy ngay cả khi bạn bao gồm phí hoa hồng 0,7pip.

Cuối cùng, anh ta là một nhà giao dịch đa dạng, người giao dịch nhiều loại cặp. Cuối cùng, tôi khuyên bạn nên sử dụng một khoản vốn thoải mái để theo dõi anh ta và tạo cho mình một số vùng bảo vệ trong trường hợp anh ta để giao dịch thua lỗ của mình nổi lên đến mức chưa từng có.

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn