BLOG

Copy Tip of the Week – Nhà Cung Cấp Chiến Lược “BearVsBull”

Posted by Fullerton Markets on September 18, 2020 at 6:31 PM


Nhà cung cấp chiến lược “BearVsBull” đã tạo tài khoản cung cấp chiến lược của mình kể từ tháng 5 năm 2017, tổng cộng là 3 năm 4 tháng.

 Anh ấy đã có lãi trong 3 năm 4 tháng qua và lợi nhuận tính đến thời điểm hiện tại cho năm 2020 là 84,75% trong khi lợi nhuận kể từ khi bắt đầu là 878,82 %.

Từ bảng trên, bạn có thể thấy rằng lợi nhuận mỗi tháng của anh ấy là khá tốt so với những tháng thua lỗ.

Phần thú vị từ SP này là mức tăng trưởng 878,82% trong 3 năm theo quan điểm của chúng tôi là khá tốt và lợi nhuận bình quân hàng tháng là + 5,46%.

Một phần thú vị nữa là mức tối thiểu được đề xuất chỉ là 116,23 USD, có nghĩa là những ai vẫn muốn dùng thử Copypip.com có thể bắt đầu tạo ra lợi nhuận bằng cách làm theo SP này.

Hơn nữa, tôi thích rằng anh ấy có tỷ lệ rút tiền tối đa thấp là 15%. Tôi sẽ đủ điều kiện cho anh ta là một nhà giao dịch rủi ro thấp. Anh ta cũng chỉ giao dịch 4 cặp tiền tệ là GBP / USD, EUR / USD, USD / JPY và AUD / USD mà thôi.

Copy Tip 20200918_3

Một nhược điểm từ nhà cung cấp chiến lược này là giao dịch trung bình của anh ta chỉ là 2,29 pips. Với copypip, phí giao dịch của nó là 0,7 pips, có nghĩa là giao dịch trung bình chỉ còn 1,5 cho lợi nhuận của người theo dõi.

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn