BLOG

Copy Tip of the Week – Nhà Cung Cấp Chiến Lược “Automatico”

Posted by Fullerton Markets on November 20, 2020 at 4:54 PM


Hôm nay chúng ta xem xét nhà cung cấp chiến lược “Automatico”. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược này từ khi thành lập là 1208,42% và nằm trong top 10 trên Nền tảng CopyPip với xếp hạng 87,66 CP.

Hôm nay chúng ta xem xét nhà cung cấp chiến lược “Automatico”. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược này từ khi thành lập là 1208,42% và nằm trong top 10 trên Nền tảng CopyPip với xếp hạng 87,66 CP.

Đối với những người theo dõi chiến lược đang tìm kiếm một nhà cung cấp chiến lược rủi ro thấp có thể xem xét “Automatico”. Nếu bạn nhìn vào báo cáo giao dịch của anh ấy, bạn sẽ nhận thấy nhiều giao dịch của anh ấy như một nhà giao dịch Scalper với lợi nhuận 10 pips, trong khi những người khác giao dịch như một nhà giao dịch swing với lợi nhuận trên 50 pips. Một nhược điểm là anh ta không có mức cắt lỗ thích hợp và cho phép các giao dịch thua lỗ của anh ta trôi nổi.

Nhưng nếu bạn xem mức giảm tối đa của anh ta chỉ là 20%, bạn có thể chắc chắn rằng SP này có mức độ quản lý rủi ro nhất định.

Anh chỉ lỗ 1 tháng trong hơn 1 năm giao dịch

Số pip trung bình của anh ấy ở mức 27,87 pips, có nghĩa là với tư cách là Người theo dõi chiến lược, bạn có thể mong đợi kết quả tương tự với giao dịch của anh ấy ngay cả khi bạn bao gồm phí hoa hồng 0,7pip.

Anh ấy là một nhà giao dịch đa dạng, giao dịch nhiều loại cặp tiền tệ.

Cuối cùng, tôi khuyên bạn nên sử dụng một khoản vốn thoải mái để theo dõi anh ta và tạo cho mình một số bảo vệ tài khoản trong trường hợp anh ta để giao dịch thua lỗ của mình nổi lên mức chưa từng có.

New call-to-action

 

Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Fullerton Markets

Đối tác giao dịch tin cậy của bạn