BLOG

Blog_Fullerton-MarketsBLOG

Breaking News: ความเห็นปัจจุบันของเหล่านักเทรด หลังจากผู้รายงานข่าวผู้ติดเชื้อรายใหม่ ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น
Breaking News: กรณีของยอดผู้ติดเชื้อไวรัสที่เพิ่มสูงขึ้นในออสเตรเลีย มีแนวโน้มที่จะกดดันสกุลเงินออสซี่
Breaking News: ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับสหภาพยุโรป, อาจอาจกดดันต่อ EUR / USD
Breaking News: RBNZ ยังคงผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับค่าเงินนิวซีแลนด์ ที่แข็งแกร่ง
นักเทรดให้ความสำคัญกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องไวรัส