BLOG

Blog_Fullerton-MarketsBLOG

จีนสนับสนุนสกุลเงินดอลลาร์
ธนาคารกลางยุโรปอาจชะลอนโยบายรัดกุมทางการเงินในสัปดาห์นี้
ค่าเงินยูโรวิ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 31เดือน
สิ่งที่น่าจับตามองในการประชุมประจำปีที่แจ๊คสันโฮล
คำเตือน: ไม่ควรกระชับนโยบายทางการเงินให้รัดกุมเร็วเกินไป