BLOG

Copy Tip of the Week – ผู้ให้บริการกลยุทธ์ที่ชื่อว่า “VisonNext”

Posted by Fullerton Markets on December 11, 2020 at 7:36 PM


วันนี้เรามาดูผู้ให้บริการกลยุทธ์ที่ชื่อว่า“ VisonNext” อัตราการเติบโตของพอตลงทุนของผู้ให้บริการกลยุทธ์รายนี้ตั้งแต่เริ่มให้บริการอยู่ที่ 249.53% โดยมียอดรวมมากกว่า 7600 pips และอยู่ใน 10 อันดับแรกของแพลตฟอร์ม ด้วยอันดับ CP 78.85 คะแนน

แม้ว่าบัญชีของเขาจะให้บริการเพียง 1 ปี 1 เดือน แต่ฉันถือว่าเขาเป็นเทรดเดอร์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เมื่อพิจารณาจาก Maximum Drawdown ของเขาเพียง 16% โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน 9.11%

สำหรับผู้ติดตามกลยุทธ์ที่กำลังมองหาผู้ให้บริการกลยุทธ์ความเสี่ยงต่ำ สามารถพิจารณา“ VisonNext” หากคุณดูที่คำสั่งซื้อขายของเขา คุณจะสังเกตได้ว่าเขาเป็นส่วนผสมระหว่างเทรดเดอร์รายวันและเทรดเดอร์แบบสวิงเทรด โดยมี pip เฉลี่ย 17.93 pip และถ้าเราดูที่การสูญเสีย pip ของเขามันก็คล้ายกับผลกำไรของเขา ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่า SP นี้มีการจัดการความเสี่ยงที่ดีในระดับหนึ่ง

ผลลัพธ์ของเขาดูดีมาก เนื่องจากเขาไม่มีการสูญเสียเลยสักเดือนตั้งแต่เขาเริ่มบริการบนแพลตฟอร์ม CopyPip

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า pip เฉลี่ยของเขาอยู่ที่ 17.93 pip ซึ่งหมายความว่าในฐานะผู้ติดตามกลยุทธ์คุณสามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่คล้ายกันกับการซื้อขายของเขา แม้ว่าคุณจะรวมค่าคอมมิชชัน 0.7pip ไว้ด้วยก็ตาม

สุดท้ายนี้เขาเป็นเทรดเดอร์ที่มีความหลากหลายในการเทรด แต่เขาเน้นเฉพาะการเทรดที่คู่หลัก ๆ เท่านั้น ฉันอยากจะแนะนำให้ใช้เงินทุนที่สะดวกสบายในการติดตามเขา เพื่อให้พอตลงทุนของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่เขาปล่อยให้การซื้อขายที่ขาดทุนของเขาลอยไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน


New call-to-action

 

ทีมวิจัยฟูลเลอร์ตัน มาร์เก็ตส์

คู่ค้าที่ทุ่มเทของคุณ