BLOG

Copy Tip of the Week – วิธีการเฟ้นหาผู้ให้บริการกลยุทธ์ที่ใช่ของเรา ผ่านบัญชีเดโม่ ( 19 June 2020)

Posted by Fullerton Markets on June 21, 2020 at 1:39 PM


ในการซื้อขายในตลาด Forex มักเป็นเรื่องปกติสำหรับนักลงทุนรายใหม่ที่จะเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นบัญชีเทรดจริงด้วยเงินจริง การใช้บัญชีทดลองมีข้อดีสามประการคือ:

  1. เข้าถึงตลาดและฝึกการซื้อขายภายใต้สภาวะตลาดจริง
  2. ทดสอบด้วยกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันและนำไปทดสอบเพื่อคนหาผู้ให้บริการกลยุทธ์ที่เหมาะสม
  3. ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานแพลตฟอร์ม

ในทำนองเดียวกัน บนแพลตฟอร์ม CopyPip ก็จะมีตัวเลือกในการสมัครใช้งานบัญชีทดลอง เมื่อคุณลงทะเบียนครั้งแรก บัญชีเหล่านี้มีอายุการใช้งาน 30 วัน ก่อนที่จะหมดอายุ สำหรับผู้ที่ต้องการขยายวันใช้งานบัญชีทดลองเพิ่มเติม พวกเขาสามารถทำการร้องขอผ่าน Fullerton Suite (ภายใต้หัวข้อ“ ส่งคำขอ”)

เมื่อบัญชีทดลองพร้อมใช้งาน ผู้ใช้สามารถติดตามผู้ให้บริการกลยุทธ์ SP ที่สามารถเลือกโปรไฟล์ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่ต้องการได้ (ต่ำ ปานกลาง หรือ สูง) ผู้ใช้สามารถทดลองติตามผู้ให้บริการเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อ จำกัดของแต่ละบุคคล เราสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลการตามทั้งหมด จากแท็บ Portfolio  และ Statements  บนแพลตฟอร์มของเรา

ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์จากบัญชีทดลองจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของผู้ให้บริการแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้สามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างผลการดำเนินงานในอดีต และอนาคตของผู้ให้บริการกลยุทธ์ เนื่องจากผลลัพธ์แบบเรียลไทม์มักเป็นสถิติที่ดีที่สุดที่ผู้ใช้สามารถอ้างอิงได้

ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์จากบัญชีทดลองจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของผู้ให้บริการแบบเรียลไทม์ สิ่งนี้สามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างผลการดำเนินงานในอดีต และอนาคตของผู้ให้บริการกลยุทธ์ เนื่องจากผลลัพธ์แบบเรียลไทม์มักเป็นสถิติที่ดีที่สุดที่ผู้ใช้สามารถอ้างอิงได้

 

 

ผลการค้นหาผลลัพท์ภายใต้แท็บ Statements:

 

ผลการค้นหาผลลัพท์ภายใต้แท็บ  Portfolio:

New call-to-action

 

ทีมวิจัยฟูลเลอร์ตัน มาร์เก็ตส์

คู่ค้าที่ทุ่มเทของคุณ