BLOG

BLOG

Copy Tip Minggu Ini - Cara Menguruskan Risiko Anda Menggunakan MMC

[fa icon="calendar"] June 14, 2019 at 6:00 PM / by Fullerton Markets

MMC (Money Management Correlation) adalah penunjuk di bawah "Portfolio" yang menunjukkan kesesuaian tetapan penyalinan anda untuk strategi perdagangan khusus untuk peraturan Pengurusan Wang yang ditakrifkan oleh penyedia strategi.

Secara ringkasnya, MMC memberi anda peratusan risiko yang anda ambil berdasarkan tetapan dan saiz lot yang anda tetapkan. Apa-apa nilai lebih daripada 100% meletakkan akaun pada risiko yang boleh menyebabkan penutupan posisi atau henti dipaksa.

Terdapat dua cara untuk mengurangkan risiko peratusan dalam MMC:

  1. Kurangkan saiz lot yang didagangkan dibawah tetapan
  2. Membiayai akaun dagangan

Secara keseluruhannya, kita harus menyesuaikan peratusan MMC sedemikian rupa sehingga semua penyedia strategi anda berjumlah sehingga 100%. Sebagai contoh: Pengikut berikut penyedia 1, 2 dan 3 MMC perlu 33.3% setiap satu untuk membuat 100%. 

 

New call-to-action

 

Pasukan Penyelidikan Fullerton Markets

Your Committed Trading Partner


Topics: 2019, Copy Tip


Fullerton Markets