BLOG

BLOG

Copy Tip Minggu Ini - Cara Menapis Strategi Menggunakan Grafik "Percent vs Pips"

[fa icon="calendar"] May 31, 2019 at 4:10 PM / by Fullerton Markets

Graph "Percent vs Pips" menunjukkan pertumbuhan peratusan berbanding bilangan pips yang diperoleh pada tarikh tertentu. Contohnya, pada setiap tarikh tertentu, kami dapat melihat keuntungan yang diperoleh dan pertumbuhan ekuiti. 

Untuk Strategy Follower yang menggunakan "saiz dagangan tetap" sebagai tetapan mereka untuk menjalankan perdagangan, mereka akan mahu graph penyedia strategi "Percent vs Pips" menjadi linier (iaitu bergerak rapat bersama). Terdapat dua sebab mengapa graph linier penting untuk pengikut strategi, terutama sekali bagi mereka yang menggunakan "saiz dagangan tetap":

  1. Ia memastikan konsistensi dalam saiz lot penyedia bagi setiap perdagangan, dan ini dapat menghasilkan hasil yang serupa dengan penyedia strategi.
  2. Untuk pengikut strategi berisiko rendah yang ingin mengelakkan penyedia yang menggunakan over leverage untuk mendapat keuntungan.

Berikut adalah contoh Strategy Provider yang mempunyai saiz lot yang konsisten:

Dan ini adalah contoh Strategy Provider yang tidak selaras dengan saiz lot mereka setiap perdagangan:

 

New call-to-action

 

Pasukan Penyelidikan Fullerton Markets

Your Committed Trading Partner


Topics: 2019, Copy Tip


Fullerton Markets