Giới thiệu


Đội ngũ điều hành công ty

Damian O'Brien
Damian O'Brien, CFO
Một viên kế toán trong 25 năm, Damian là một người quản lý đầu tư chuyên nghiệp và bảo tín ngân hàng cho nhiều cơ cấu đầu tư có nguồn vốn từ cổ đông sáng lập, đã quản lý và phát triển quỹ như giám đốc hành chính và kinh doanh sau này.

Mario Singh, Chủ tịch điều hành
Là một chuyên gia phân tích tài chính có ảnh hưởng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính, Mario đã xuất hiện hơn 40 lần trên phương tiện truyền thông quốc tế CNBC và Bloomberg, mỗi lần đưa ra quan điểm thị trường của mình cho khoảng 350 triệu người theo dõi trên toàn thế giới.
Paul Turner, Giám đốc cấp cao
Paul có kinh nghiệm kế toán hơn 40 năm, một phần thời gian này của ông đã từng làm trong một công ty quốc gia. Ông là chủ yếu tham gia trong việc cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế, thành lập doanh nghiệp và đảm bảo doanh nghiệp của bạn hoạt động cho bạn.

Chương trình khuyến mãi

Mở tài khoản

 

Trở thành đối tác

Truyền thông và Sự kiện

Tài trợ

 

Đăng nhập